Tiếng Trung Tiếng Nhật Tiếng Hàn Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Nga Tiếng Anh Tiếng Việt

Nghiem Hoang Lan | PricewaterhouseCoopers

Đúng hạn. Chất lượng đảm bảo. Dịch vụ khách hàng tốt.

Tôi hài lòng được làm việc với TDN và chất lượng dịch thuật của TDN rất tốt, mặc dù dự án của tôi yêu cầu việc dịch thuật rất gấp. Tôi chắc chắn sẽ sử dụng dịch vụ của TDN trong tương lai và sẽ giới thiệu các khách hàng/đối tác sử dụng dịch vụ củaTDN.                 

 Nghiêm Hoàng Lan | Senior Manager | PricewaterhouseCoopers Vietnam                     

 

www.dichthuattdn.com