Tiếng Trung Tiếng Nhật Tiếng Hàn Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Nga Tiếng Anh Tiếng Việt

Đại từ nhân xưng trong dịch thuật anh – việt

Bản chất của dịch thuật:

Theo Dubois (1973) thì : Bản chất của dịch thuật là sự biểu đạt bằng một ngôn ngữ khác (ngôn ngữ đích) những điều đã được thể hiện trong một ngôn ngữ khác (ngôn ngữ gốc) trong khi vẫn bảo tồn sự tương đương ngữ nghĩa và tu từ.

Định nghĩa về dịch thuật:

- Dịch thuật là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học khác nhau. Dịch là một hiện tượng phức tạp và đa dạng, một loại hình hoạt động đặc biệt mà các nhà ngữ học, văn học, tâm lý học và danh từ học đều quan tâm.
- Theo Newmark, Peter (1977) thì: Dịch thuật là việc chuyển một văn bản này sang một văn bản khác theo cách tác giả muốn thể hiện khi viết văn bản đó.
- Tanke: “Dịch thuật là việc chuyển một văn bản từ một ngôn ngữ gốc sang một văn bản khác bằng ngôn ngữ đích với mục tiêu là nghĩa của hai văn bản này phải tương đương hoàn toàn”.
- Theo định nghĩa truyền thống: Dịch là quá trình thay thế một văn bản viết bằng ngôn ngữ gốc bằng một văn bản viết bằng ngôn ngữ đích với mục đích là đạt được sự tương đương tối đa về nghĩa.
- Theo định nghĩa hiện đại: Dịch là quá trình chuyển một thông điệp được thể hiện bằng ngôn ngữ gốc thành một thông điệp được biểu đạt bằng ngôn ngữ đích với sự tương đương tối đa của một hay nhiều bình diện nội dung của thông điệp, chẳng hạn: quy chiếu ( thông tin vì mục đích thông tin), diễn cảm (tập trung vào người gửi thông điệp, như lời nói), thông báo ( tập trung vào người nhân, chẳng hạn sự rõ ràng), siêu ngôn ngữ (tập trung vào mã, chẳng hạn từ điển), biểu cảm (tập trung vào sự giao tiếp, chẳng hạn phép lịch sự), thi vị (tập trung vào hình thức, chẳng hạn chất thơ).

Tương đương trong dịch thuật:

Về mặt ngữ nghĩa: Các văn bản trong các ngôn ngữ khác nhau có thể tương đương với nhau ở các mức độ khác nhau (hoàn toàn hoặc một phần) về các bình diện trình bày khác nhau (tương đương về ngữ cảnh, ngữ nghĩa, ngữ pháp, từ vựng…) và ở các cấp độ khác nhau (từ đối với từ, ngữ đối với ngữ, câu đối với câu)
- Tương đương dịch diễn ra khi một văn bản hay một đơn vị ngôn ngữ gốc và một văn bản hay một đơn vị ngôn ngữ đích có liên hệ đến những đặc điểm nội dung giống nhau.
Ví dụ:
Trên bình diện ngữ pháp, đại từ “we” của tiếng Anh và đại từ “chúng tôi” của tiếng Việt là những tương dịch thuật trong tình huống người nói (tiếng Anh) không bao gồm người nghe. Chẳng hạn trong câu: If you do this, we will do that (Nếu anh làm việc này, chúng tôi sẽ làm việc kia). Những đặc điểm cảnh huống thực tế liên quan đến WE là người nói và ít nhất là một người khác, còn người nghe hay người đang nói chuyện với anh ta thì không có.

Công Ty Dịch Thuật TDN
Địa chỉ: 167 Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Mobile: 0908826888
Email: contact@tdntranslation.com | Sơ đồ website. 

USA Representative:
1059 W Glenlake ave Apt 1W, Chicago - IL 60660, USA
Customer service representative: HA HUONG NGO
Email: huong.ngo@tdntranslation.com

 
www.dichthuattdn.com