Tiếng Trung Tiếng Nhật Tiếng Hàn Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Nga Tiếng Anh Tiếng Việt

Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, két cấu (phần 2)

Bag: Bao tải (để dưỡng hộ bê tông)
Beam of constant depth: Dầm có chiều cao không đổi
Bedding: Móng cống
Bonded tendon: Cốt thép dự ứng lực có dính bám với bê tông
Bursting concrete stress: ứng suất vỡ tung của bê tông

Cable disposition: Bố trí cốt thép dự ứng lực
Cast in many stage phrases: Đổ bê tông theo nhiều giai đoạn
Cast in place: Đúc bê tông tại chỗ
Cast in situ place concrete: Bê tông đúc tại chỗ
Cast in situ structure (slab, beam, column): Kết cấu đúc bê tông tại chỗ (dầm, bản, cột)

Cast,(casting): Đổ bê tông (sự đổ bê tông)

Casting schedule: Thời gian biểu của việc đổ bê tông
Cast-in-place concrete caisson: Giếng chìm bê tông đúc tại chỗ
Cast-in-place concrete pile: Cọc đúc bê tông tại chỗ
Cast-in-place, posttensioned bridge: Cầu dự ứng lực kéo sau đúc bê tông tại chỗ

Cast-in-situ flat place slab: Bản mặt cầu đúc bê tông tại chỗ

Checking concrete quality: Kiểm tra chất lượng bê tông
Composite steel and concrete structure: Kết cấu liên hợp thép – bê tông cốt thép
Compremed concrete zone: Vùng bê tông chịu nén
Concrete age at prestressing time: Tuổi của bê tông lúc tạo dự ứng lực 

Concrete composition: Thành phần bê tông
Concrete cover: Bê tông bảo hộ (bên ngoài cốt thép)
Concrete hinge: Chốt bê tông
Concrete proportioning: Công thức pha trộn bê tông
Concrete stress at tendon level: ứng suất bê tông ở thớ đặt cáp dự ứng lực

Concrete surface treatement: Xử lý bề mặt bê tông

Concrete test hammer: Súng bật nảy để thử cường độ bê tông
Concrete thermal treatement: Xử lý nhiệt cho bê tông
Concrete unit weight, density of concrete: Trọng lượng riêng bê tông
Concrete: Bê tông

Concrete-filled pipe pile: Cọc ống thép nhồi bê tông lấp lòng

Condition of curing: Điều kiện dưỡng hộ bê tông
Cover plate: Bản thép phủ (ở phần bản cánh dầm thép )
Cover-meter, Rebar locator: Máy đo lớp bê tông bảo hộ cốt thép

Crushing machine: Máy nén mẫu thử bê tông

Cure to cure, curing: Dưỡng hộ bê tông mới đổ xong
Curing temperature: Nhiệt độ dưỡng hộ bê tông
Curing: Bảo dưỡng bê tông trong lúc hóa cứng
Cylinder, Test cylinder: Mẫu thử bê tông hình trụ

Deep foundation: Móng sâu

Deformed reinforcement: Cốt thép có độ dính bám cao (có gờ)
Depth of beam: Chiều cao dầm
Depth: Chiều cao
Dry guniting: Phun bê tông khô

Early strength concrete: Bê tông hóa cứng nhanh

Effective depth at the section: Chiều cao có hiệu
Efflorescence: ố mầu trên bề mặt bê tông
Elastomatric bearing: Gối cao su
Equipment for the distribution of concrete: Thiết bị phân phối bê tông
External prestressed concrete: Bê tông cốt thép dự ứng lực ngoài

Field connection use high strength bolt: Mối nối ở hiện trường bằng bu lông cường độ cao

Footing: Bệ móng
Forces on parapets: Lực lên lan can
Fouilk, bouchon: Bê tông bịt đáy (của móng Cáp cọc, của giếng, của hố)

Foundation beam: dầm móng

Foundation material: Vật liệu của móng
Foundation soil: Đất nền bên dưới móng
Foundation: Móng
Fresh concrete: Bê tông tươi (mới trộn xong)

Grade of concrete: Cấp của bê tông

Grade of reinforcement: Cấp của cốt thép
Grade: Cấp (của bê tông, của …)

Hand rail: Lan can

HDPE sheath: Vỏ bọc polyetylen mật độ cao của cáp dự
Heavy weight concrete: Bê tông nặng
High strength concrete: Bê tông cường độ cao
High strength steel: Thép cường độ cao

High tech work technique: Công trình kỹ thuật cao

Highest flood level: Mức nước lũ cao nhất
High-strength material: Vật liệu cường độ cao
Hight density: ống bằng polyetylen mật độ cao
Hydraulic concrete: Bê tông thủy công

Internal prestressed concrete: Bê tông cốt thép dự ứng lực trong

Internal prestressed concrete: Bê tông cốt thép dự ứng lực trong
Internal vibrator: Đầm trong (vùi vào hỗn hợp bê tông)

Lean concrete (low grade concrete): Bê tông nghèo

Leveling: Cao đạc
Levelling instrument: Máy cao đạc (máy thủy bình)
Levelling point: Điểm cần đo cao độ
Light weight concrete: Bê tông nhẹ 

Location of the concrete compressive resultant: Điểm đặt hợp lực nén bê tông
Loss due to concrete instant deformation due to non-simultaneous prestressing of several strands: Mất mát dự ứng suất do biến dạng tức thời của bê tông khi Kéo căng các cáp
Loss due to concrete shrinkage: Mất mát do co ngót bê tông
Lost due to relaxation of prestressing steel: Mất mát do từ biến bê tông
Low-grade concrete resistance: Bê tông mác thấp

Member with minimum reinforcement: Cấu kiện có hàm lượng cốt thép tối thiểu

Method of concrete curing: Phương pháp dưỡng hộ bê tông
Mix proportion: Tỷ lệ pha trộn hỗn hợp bê tông
Modular ratio: Tỷ số của các mô dun đàn hồi thép-bê tông
Movable casting: Thiết bị di động đổ bê tông

Normal weight concrete, Ordinary structural concrete: Bê tông trọng lượng thông thường


Of laminated steel: Bằng thép cán

Overall depth of member: Chiều cao toàn bộ của cấu kiện
Over-reinforced concrete: Bê tông có quá nhiều cốt thép

Parapet: Thanh nằm ngang song song của rào chắn bảo vệ trên cầu (tay vịn lan can cầu)

Perimeter of bar: Chu vi thanh cốt thép
Pile bottom level: Cao độ chân cọc
Pile foundation: Móng cọc
Plain concrete, Unreinforced concrete: Bê tông không cốt thép

Plaster: Thạch cao

Porosity: Độ xốp rỗng (của bê tông)
Portland-cement, Portland concrete: Bê tông ximăng
Posttensioning (apres betonage): Phương pháp Kéo căng sau khi đổ bê tông
Precast concrete pile: Cọc bê tông đúc sẵn

Precast concrete: Bê tông đúc sẵn

Precasting Yard: Xưởng đúc sẵn kết cấu bê tông
Prestressed concrete pile: Cọc bê tông cốt thép dự ứng lực
Prestressed concrete: Bê tông cốt thép dự ứng lực
Prestressing bed: Bệ kéo căng cốt thép dự ứng lực

Prestressing teel strand: Cáp thép dự ứng lực

Pretensioning (avant betonage): Phương pháp Kéo căng trước khi đổ bê tông
Protection against corrosion: Bảo vệ cốt thép chống rỉ
Protective concrete cover: Lớp bê tông bảo hộ
Pumping concrete: Bê tông bơm

Railing load: Tải trọng lan can

Railing: Lan can trên cầu
Rebound number: Số bật nảy trên súng thử bê tông
Reedle vibrator: Đầm dùi (để đầm bê tông)
Reinforced concrete beam: Dầm bê tông cốt thép 

Reinforced concrete: Bê tông cốt thép thường
Removal of the concrete cover: Bóc lớp bê tông bảo hộ
Renforced concrete bridge: Cầu bê tông cột thép thường
Retarder: Phụ gia chậm hóa cứng bê tông
Rubber bearing, neoprene bearing: Gối cao su


Sand concrete: Bê tông cát

Sandlight weight concrete: Bê tông nhẹ có cát
Segregation: Phân tầng khi đổ bê tông
Shear carried by concrete: Lực cắt do phần bê tông chịu

Sheet pile: Cọc ván, cọc ván thép

Slab reinforced in both directions: Bản đặt cốt thép hai hướng
Sliding agent: Chất bôi trơn cốt thép dự ứng lực
Slump: Độ sụt (hình nón) của bê tông
Spalled concrete: Bê tông đã bị tách lớp (bị bóc lớp)

Span/depth ratio: Tỷ lệ chiều dài nhịp trên chiều cao dầm

Sprayed concrete, Shotcrete,: Bê tông phun
Steel H pile: Cọc thép hình H
Steel percentage: Hàm lượng thép trong bê tông cốt thép
Steel pipe filled with: ống thép nhồi bê tông

Steel pipe pile, tubular steel pile: Cọc ống thép

Stirrup,link,lateral tie: Cốt thép đai (dạng thanh)
Stud shear connector: Neo kiểu đinh (của dầm thép liên hợp bê tông)
Superelevation: Siêu cao

Tamping: Đầm bê tông cho chặt

Tensile strength at days age: Cường độ chịu kéo của bê tông ở ngày
Tension zone in concrete: Khu vực chịu Kéo của bê tông
Tensioning (tensioning operation): Công tác kéo căng cốt thép
Test cube, cube: Mẫu thử khối vuông bê tông
Twist step of a cable: Bước xoắn của sợi thép trong bó xoắn

Unbonded tendon: Cốt thép dự ứng lực không dính bám với bê tông

Uncracked concrete section: Mặt cắt bê tông chưa bị nứt
Unfilled tubular steel pile: Cọc ống thép không lấp lòng

Vertical clearance: Chiều cao tịnh không

Vertical-tie: Neo dạng thanh thẳng đứng để nối phần bê tông cốt thép khác nhau
Viaduct: Cầu có trụ cao
Wet guniting: Phun bê tông ướt 

Nguồn: DDXD.vn


 

Dịch Thuật TDN  

Kết nối ngôn ngữ - Kết nối thành công

Dich thuat, dich cong chung, phien dich,dich tieng anh, dich tieng trung … dịch thuật đa ngôn ngữ


 

Công Ty Dịch Thuật TDN
Địa chỉ: 167 Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Mobile: 0908826888
Email: contact@tdntranslation.com | Sơ đồ website. 

USA Representative:
1059 W Glenlake ave Apt 1W, Chicago - IL 60660, USA
Customer service representative: HA HUONG NGO
Email: huong.ngo@tdntranslation.com

 
www.dichthuattdn.com