Tiếng Trung Tiếng Nhật Tiếng Hàn Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Nga Tiếng Anh Tiếng Việt

Tên cơ quan chức danh bằng tiếng anh theo quy định chính phủ P1

Bản Hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đổi ngoại

1. Quốc hiệu, chức danh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước

Tên tiếng Việt

Tên tiếng Anh

Viết tắt

(nếu có)

Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Viêt Nam

Socialist Republic of Viet Nam

SRV

Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

President of the Socialist Republic of Viet Nam

 

Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam

 

 

2. Tên của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Government of the Socialist Republic of Viet Nam

GOV

Bộ Quôc phòng

Ministry of National Defence

MND

Bộ Công an

Ministry of Public Security

MPS

Bộ Ngoại giao

Ministry of Foreign Affairs

MOFA

Bộ Tư pháp

Ministry of Justice

MOJ

Bô Tài chính

Ministry of Finance

MOF

Bộ Công Thương

Ministry of Industry and Trade

MOĨT

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hôi '

Ministry of Labour, War invalids and Social Affairs

MOLISA

Bộ Giao thông vận tải

Ministry of Transport

MOT

Bộ Xây dựng

Ministry of Construction

MOC

Bộ Thông tin và Truyền thông

Ministry of Information and Communications

MIC

Bô Giáo due và Đào tao

Ministry of Education and Training

MOET

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ministry of Agriculture and Rural Development

MARD

*Ghi chủ:

-         Danh từ “Viet Nam ” tiếng Anh chuyển sang tỉnh từ ỉà “Vietnamese

-                      “Người Việt Nam " dịch sang tiếng Ảnh là “Vietnamese

-                      Sở hữu cách của danh từ “ Viet Nam " là " Viet Nam ’s ”


Bô Kê hoach và Đâu tư

Ministry of Planning and Investment

MPI

Bô Nôi vu

Ministry of Home Affairs

МОНА

Bô Ytê

Ministry of Health

МОН

Bộ Khoa học và Cong nghệ

Ministry of Science and Technology

MOST

Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch

Ministry of Culture, Sports and Tourism

MOCST

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ministry of Natural Resources and Environment

MONRE

Thanh tra Chính phủ

Government Inspectorate

GI

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

The State Bank of Viet Nam

SBV

Uy ban Dân tộc

Committee for Ethnic Affairs

CEMA

Văn phòng Chính phủ

Office of the Government

GO

 

Công Ty Dịch Thuật TDN
Địa chỉ: 167 Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Mobile: 0908826888
Email: contact@tdntranslation.com | Sơ đồ website. 

USA Representative:
1059 W Glenlake ave Apt 1W, Chicago - IL 60660, USA
Customer service representative: HA HUONG NGO
Email: huong.ngo@tdntranslation.com

 
www.dichthuattdn.com