Tiếng Trung Tiếng Nhật Tiếng Hàn Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Nga Tiếng Anh Tiếng Việt

Tên cơ quan chức danh bằng tiếng anh theo quy định chính phủ P4

9. Tên của các đơn vị và chức danh Lãnh đạo của các đữn vi cấp tổng cục (Tổng cục, Uỷ ban...)

Văn phòng

Office

Chánh Vãn phòng

Chief of Office

 

Phó Chánh Văn phòng

Deputy Chief of Office

Cue

Department

Cục trưởng

Director

Phó Cục trưởng

Deputy Director

Vu

Department

Vụ trưởng

Director

Phó Vụ trưởng

Deputy Director

Ban

Board

Trưởng ban

Head

Phó Trưởng ban

Deputy Head

Chi cuc

Branch

Chi cục trưởng

Manager

Chi cục phó

Deputy Manager

Phòng

Division

Trưởng phòng

Head of Division

Phó Trưởng phòng

Deputy Head of Division

 

10. Tên thủ đô, thành phổ, tỉnh, quận, huyện, và các đơn vị trực thuộc

Thủ đô Hà Nội

Ha Noi Capital

Thành phô

Vỉ dụ: Thành phố Hồ Chí Minh

City

Vỉ dụ : Ho Chi Minh City

Tỉnh:

Vỉ dụ: Tỉnh Hà Nam

Province

Ví du : Ha Nam Province

Quận, Huyện:

Vỉ dụ: Quận Ba Đình

District

Vỉ dụ : Ba Dinh District

Xã:

Ví dụ: Xã Quang Trung

Commune

Ví dụ : Quang Trung Commune

Phường:

Ví dụ: Phường Tràng Tiền

Ward

Vỉ dụ : Trang Tien Ward

Thôn/Ap/Bản/Phum

Hamlet, Village

Uỷ ban Nhân dân (các câp từ thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh đến xã, phường)

-  UBND Thành phố Hồ Chí Minh

-  UBND tỉnh Lạng Sơn

-  UBND huyện Đông Anh

-  ƯBND xã Mễ Trì

-  UBND phường Tràng Tiền

People’s Committee Vỉ dụ:

-  People’s Committee of Ho Chi Miflh City

-  People’s Committee of Lang Son Province

-  People’s Committee of Dong Anh District

-  People’s Committee of Me Tri Commune

-  People’s Committee of Trang Tien Ward

Văn phòng

Office

Sở

Department

 

Ví dụ: Sở Ngoại vụ Hà Nội

Ví dụ: Ha Noi External Relations Department

Ban

Board

Phòng (trực thuộc ƯBND)

Committee Division

Thị xã, Thị trân:

Ví dụ: Thị xã sầm Sơn

Town

Vỉ dự. Sam Son Town

11. Chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức chính quyền địa phương các cấp

 

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân

Ví dụ:

-  Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội

-  Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

-  Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Nam

-  Chủ tịch ủy ban Nhân dân thành phố Huế

-  Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Đông Anh .

-  Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã Đình Bảng

-  Chủ tịch ưỷ ban Nhân dân phường Tràng Tiền

Chairman/Chairwoman of the People’s

Committee

Ví dự'.

-  Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee

-  Chairman/Chairwoman of Ho Chi Minh City People’s Committee

-  Chairman/Chairwoman of Ha Nam People’s Committee

-  Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee

-  Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee

-  Chairman/Chairwoman of Dinh Bang Commune People’s Committee

-  Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s Committee

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Nhân dân

Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee

Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân

Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee

Uy viên Uy ban Nhân dân

Member of the People’s Committee

Giám đốc Sở

Director of Department

Phó Giám đôc Sở

Deputy Director of Department

Chánh Vãn phòng

Chief of Office

Phó Chánh Văn phòng

Deputy Chief of Office

Chánh Thanh tra

Chief Inspector

Phó Chánh Thanh ừa

Deputy Chief Inspector

Trưởng phòng

Head of Division

Phó Trưởng phòng

Deputy Head of Division

Chuyên viên cao cấp

Senior Official

Chuyên viên chính

Principal Official

Chuyên viên

Official

 

 

 

Công Ty Dịch Thuật TDN
Địa chỉ: 167 Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Mobile: 0908826888
Email: contact@tdntranslation.com | Sơ đồ website. 

USA Representative:
1059 W Glenlake ave Apt 1W, Chicago - IL 60660, USA
Customer service representative: HA HUONG NGO
Email: huong.ngo@tdntranslation.com

 
www.dichthuattdn.com