TDNAdmin

19 Tháng Tư, 2019

Nguyễn Thị Kim Loan | PPF Viet Nam

Thời gian tham gia dịch vụ của TDN: kể từ năm 2010 đến nay. Chất lượng dịch vụ: dịch tốt tài liệu các chuyên ngành: kinh […]
24 Tháng Ba, 2019

Báo Giá Phiên Dịch

24 Tháng Ba, 2019

Báo Giá Dịch Thuật

29 Tháng Ba, 2018

Lịch sử hình thành và phát triển của tiếng Anh

Chúng ta mới chỉ biết đến tiếng Anh là do nó đang là ngôn ngữ phổ thông được cả thế giới đã và đang tin dùng […]