Các Viện Nghiên Cứu

Dưới đây là một số khách hàng tiêu biểu trong các viện nghiên cứu thường xuyên sử dụng dịch vụ của Dịch Thuật TDN:

Viện Khoa Học Công Nghệ Mỏ
  Viện Dân Tộc Học
  Viện Chính Sách Phát Triển Nông Thôn
Viện Bảo Tàng Thiên Nhiên Việt Nam

 

Mời quý khách tham khảo thêm mục Danh sách khách hàng để biết thêm các khách hàng tiêu biểu của Dịch Thuật TDN ở các lĩnh vực ngành nghề khác hoặc Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.