Anh – Việt

26 Tháng Một, 2013

Thuật ngữ anh việt cho điện công nghiệp và kĩ thuật điện

Giới thiệu bạn đọc một số thuật ngữ anh việt cho điện công nghiệp và kĩ thuật điện. Air distribution system : Hệ thống điều phối […]
26 Tháng Một, 2013

Thuật ngữ Tiếng Anh cơ khí và cấp thoát nước

Giới thiệu bạn đọc một số thuật ngữ Tiếng Anh cơ khí và cấp thoát nước tham khảo cho công việc và học tập. 1. Conventional […]
26 Tháng Một, 2013

10 cuốn sách ngữ pháp Oxford & longman hay nhất

Giới thiệu bạn đọc 10 cuốn sách ngữ pháp Oxford & longman hay nhất. Advanced English CAE Grammar Practice Essential Grammar in Use Supplementary Exercises Grammar […]
21 Tháng Ba, 2013

Thuật ngữ tiếng anh ngành y học tên một số bệnh

Dịch thuật TDN giới thiệu tới bạn đọc những thuật ngữ tiếng anh ngành y học cơ bản và cần thiết phục vụ cho công việc […]