Nhật – Việt

11 Tháng Sáu, 2012

Một số đặc trưng của tiếng Nhật

Truyền thuyết về sự du nhập chữ Hán vào Nhật Hán tự truyền sang Nhật theo ngả Triều Tiên vào khoảng đầu thế kỷ III. Theo […]
13 Tháng Sáu, 2012

Đất nước con người nhật bản

Nói đến Nhật Bản là chúng ta nghĩ ngay đến một cường quốc có sự phát triển đứng thứ 2 thế giới, sau Mỹ trong khi […]
15 Tháng Sáu, 2012

Thuật ngữ tiếng nhật các chuyên ngành

1. Thuật ngữ khoa học tiếng nhật                              Tải về                            
15 Tháng Sáu, 2012

Ngữ pháp cơ bản dịch tiếng nhật phần 1

わたし は ベトナムじん です。 Tôi là người Việt Nam. わたしは ベトナムじん では (じゃ) ありません。… りーさん は ベトナムじん ですか。 Cô Ly có phải là người Việt Nam không ? ビンさん も ベトナムじん です。 Anh Vinh […]