1 Tháng Sáu, 2012

Thuật ngữ chuyên ngành Y Dược (Phần 1)

                              CÁC BÀI THUỐC ĐÔNG Y VIẾT BẰNG TIẾNG TRUNG VÀ PHIÊN ÂM   六味地黄丸 Liù wèi dì huáng wán Lục vị địa hoàng hoàn […]
1 Tháng Sáu, 2012

Thuật ngữ chuyên ngành Y Dược (Phần 2)

                               CÁC BÀI THUỐC ĐÔNG Y VIẾT BẰNG TIẾNG TRUNG VÀ PHIÊN ÂM                                                                     (BS.CKII. Trương Tấn Hưng)   气血和胶囊 Qì xuè hé jiāo náng Khí […]
8 Tháng Sáu, 2012

Kỹ năng thực hành dịch Tiếng Trung (P1)

Dịch là một kỹ năng khó trong học ngoại ngữ nói chung cũng như trong tiếng Trung ngữ nói riêng. Trong nhiều trường hợp ta thấy […]
11 Tháng Sáu, 2012

Kỹ năng thực hành tiếng Trung

Cuốn sách “Kỹ năng thực hành tiếng Trung” mà Dịch thuật TDN giới thiệu với bạn đọc dưới đây là tổng hợp những kiến thức cơ […]