13 Tháng Mười Hai, 2010

Cộng Tác Viên Biên Dịch

  Do nhu cầu phát triển, hiện chúng tôi liên tục tuyển dụng vị trí cộng tác viên biên dịch (dịch viết) như sau:
3 Tháng Mười, 2012

Cộng Tác Viên Phiên Dịch

  Do nhu cầu phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, hiện chúng tôi liên tục tuyển dụng cộng tác […]