IT – Viễn Thông

Dưới đây là một số các khách hàng tiêu biểu thường xuyên sử dụng dịch vụ của Dịch thuật TDN trong lĩnh vực IT – Viễn Thông:

Siemens
CMC
Viettel Technology
VTC
 FPT

 

Mời quý khách tham khảo thêm mục Danh sách khách hàng để biết thêm các khách hàng tiêu biểu của Dịch Thuật TDN ở các lĩnh vực ngành nghề khác hoặc Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.