Ngành Nghề Khác

Dưới đây là một số khách hàng tiêu biểu thường xuyên sử dụng dịch vụ của Dịch Thuật TDN trong các ngành nghề khác:

  Cocacola
  Hải Hà Kotobuki
Mai Linh Group