Y Học – Dược Phẩm

Dưới đây là một số khách hàng tiêu biểu thường xuyên sử dụng dịch vụ của Dịch Thuật TDN trong lĩnh vực Y Học – Dược Phẩm – Sinh Học:

B.Braun Vietnam
Traphaco
Bệnh Viện 108
Viện Công Nghệ Sinh Học
Viện Chính Sách Y Tế  Việt Nam

 

Mời quý khách tham khảo thêm mục Danh sách khách hàng để biết thêm các khách hàng tiêu biểu của Dịch Thuật TDN ở các lĩnh vực ngành nghề khác hoặc Liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm chi tiết.